Tomas Nord
0251-31 128
tomas.nord@alvdalen.se

När det gäller innebandyn ta kontakt med:
Johan Rehnström
070 249 24 20
johan@skistart.se