Huvudarrangörer:
Älvdalens Fritidsgård
Älvdalens utbildningscentrum
Salem
Älvdalens Kommun
Ungdomsrådet
Projektgruppen LeaderSponsorer är:
ICA Olssons Ungdomsfond
Amtech (www.amtech.nu)
Studieförbundet Bilda
Hotell Älvdalen (www.hotellalvdalen.se)
Knuts Bygg (www.knutsbygg.se)
Älvdalens Utbildningscentrum (www.alvdalen.com)
Nordea
Acudira (www.acudira.se)
Älvdalens Besparingsskog (www.besparingen.com)
Älvdalens Församling
LST Dalarna